Bøker av Christian Paaske

Kunnskapens Yoga – en introduksjon til Bhagavad Gita

Yoga har tatt verden med storm, men den viktigste grenen av yoga er enda ikke oppdaget av yogautøvere flest. Noen gjør yoga for å komme i form, for avspenning eller for å finne indre ro fra hverdagens stress og mas. Andre er åndelig søkere og for dem tilbyr yoga alle åndelige veiers ultimate mål, frigjøring. De fleste tror at dette kan oppnås gjennom hard trening, asketisk livsførsel, årevis med meditasjon for til slutt å ende med en fantastisk opplevelse. Dette er en feil oppfattelse fordi frigjøring er ikke en opplevelse, men en forståelse. Det er ingenting du kan gjøre for å bli fri, fordi du er fri allerede. Problemet er at de fleste er uvitende om dette. Uvitenhet fjernes ikke gjennom handlinger, men gjennom kunnskap.

160 sider - 300 kr

 

Hvem er jeg? Identitet, kjærlighet og frigjøring

Er du blant dem som søker etter en dypere mening med tilværelsen? Har du lenge   vært på leting etter svar på livets gåter og undrer deg jevnlig over livets ufattelige storslåtte mirakel?
Denne boken er for deg og handler om deg. Ikke om den personen du tror du er, men om den du virkelig er.

Dine foreldre, lærere og venner har antakelig aldri fortalt deg at du eksisterer og er bevisst. Det er heller ikke nødvendig fordi det er selvinnlysende og noe alle vet. Alle er klar over hvem de er, men de færreste forstår implikasjonene av denne sannheten.

134 sider - 300 kr - UTSOLGT

Meditasjon – Fra de opprinnelige kildene.

40 års erfaring med undervisning i meditasjon danner grunnlag for denne boken.
Gjennom tre deler gis en praktisk og teoretisk innføring. Her trekkes trådene tilbake til de opprinnelige kildene i de indiske visdomstradisjonene, de vediske skriftene, upanishadene og vedanta.

Vedanta er vitenskapen om bevissthet. Det er en systematisk prosess av selvrefleksjon basert på din egen erfaring av virkeligheten. Livets dypeste eksistensielle spørsmål finner her svar ved å løse det aller viktigste: Hvem er jeg?

240 sider - 380 kr

Bibelens skjulte kunnskap – Esoterisk symbolikk og universell visdom.

Bibelen inneholder perler av visdom oversett i bokstavelige tolkninger i motsetning til symbolske. Døde Jesus på korset, eller er det en symbolsk historie om å dø fra sin gamle identitet og få ny kunnskap i en transformasjon av Jesus til Kristus? Er det snarere et universelt budskap i alle religioner og åndelige tradisjoner av selverkjennelse og frigjøring?

Dette er ikke en teologisk avhandling, men er ment å underholde, provosere, spekulere, vekke idéer og invitere til å utforske nye tenkemåter på et tema overmodent for fornyelse i en tid hvor vi har gått åndelig konkurs. Verden sett gjennom det materialstiske postmoderne kikkhullet er uten mening, håp eller retning. Vi kan alt, men forstår ingenting, i en kultur med stor kunnskap, men ingen visdom.

151 sider - 300 kr

Visdomsvers på kryss og tvers – 100 sider poesi

Hvem, hva, hvor er jeg?
Naivistisk, men ikke naivt.
Identitet, mann og kvinne, sex og død, selvmord, disiplin, helse og kjærlighet,
Buddha, Jesus, myter, vitenskap og evighet. Også med en test, – er du et menneske eller helt brød?

Spenn fast sikkerhetsselene i en berg- og dalbane av tanker og idéer:
Inspirerer – provoserer, underholder – moraliserer, ironiserer – stimulerer, filosoferer.

PS. Verden er kanskje ikke helt slik du tror.

100 sider - 300 kr